182014des.

En el mes de desembre, les vendes d’automòbils de turisme registren un creixement del 27,7% a Catalunya

Automòbils de turisme i tot-terrenys

Les matriculacions d’automòbils de turismes registren novament un augment respecte el mateix mes de l’any anterior. Segons informa la consultora MSI, a Catalunya es van registrar al desembre 10.723 operacions (una pujada del 27,7%).

L’any 2013, a Catalunya es tanca amb 114.763 matriculacions (una pujada del 8%), per sobre de les previsions inicials del sector. Pel que fa referència a Espanya, s’han registrat 722.703 operacions amb un creixement del 3,3% respecte l’any 2012. L’any 2013 es preveia complicat i el factor decisiu ha estat l’ajut estatal, concretat en els plans d’ajuda PIVE en les seves quatre edicions i el PIMA, que incideixen especialment en el canal particular de vendes.

La quota de Catalunya en el mercat espanyol es situa en un 15,8%, essent la segona comunitat amb més matriculacions, darrera de la comunitat autònoma de Madrid.

Hem de destacar l’espectacular correcció del mercat que hem viscut durant el passat segon semestre, amb excepció del mes d’agost. En el mes de setembre de 2012 es va pujar el preu dels vehicles perquè el tipus impositiu del IVA va pujar del 18% per cent al 21%; això va provocar que el mes d’agost de 2012 es matriculessin més vehicles del normal. Enguany i gràcies a l’aportació dels Plans d’ajut que baixen el preu dels vehicles, les matriculacions s’han incrementat, com es reflecteix en el quadre adjunt.

Aquesta correcció s’ha traduït en un augment de les matriculacions del canal particular que han capgirat la tendència del mercat, neutralitzant el comportament dels mercats de les empreses en general i les dedicades al lloguer.

Evolució de les matriculacions de vehicles a motor a Catalunya

El pla d’ajut PIMA repercuteix en els mercats de derivats i furgons de manera molt positiva, amb increments del 72,96% i el 28,33%, respectivament en aquest darrer mes. El Pla ha corregit en positiu les previsions d’inici d’any del sector, en un moment on no hi havia en vigor cap pla d’ajut. Altres mercats on no hi ha ajuts o aquestes són residuals (parlem dels vehicles de dues rodes, on les ajudes només es centren a aquells vehicles amb moto elèctric), el comportament del mercat continua sent negatiu.

En conjunt, en el sector en primer lloc s’espera que les matriculacions continuïn a un ritme ascendent tenint en compte que el parc de vehicles està envellit i que els vehicles amb una elevada antiguitat no proporcionen el mateix grau de seguretat que els que són nous, que incorporen els darrers avanços tecnològics en matèria de seguretat i de protecció del medi ambient. En segon lloc, s’espera en propers dies la renovació dels plans d’ajut, ja que actualment aquests es troben sense fons per haver-se esgotat la dotació prevista,

Miquel Donnay, President del Gremi del Motor, manifesta – pel que fa referència als automòbils -, que hem superat les previsions inicials gràcies als plans d’ajut. Cal mantenir i ampliar aquestes ajudes a la resta de mercats de vehicles pels seus efectes beneficiosos per l’economia en general i la del nostre sector en concret, doncs impulsen l’activitat econòmica, mantenen els llocs de treball frenant la desocupació, ajuden a millorar la seguretat vial potenciant la renovació del parc, redueixen el consum energètic per la incorporació de les noves tecnologies incidint positivament en el medi ambient i sostenen la recaptació fiscal. Finalment, destaca l’esforç del col·lectiu que representa doncs dona ocupació a un important número de persones i opera en un mercat molt competitiu que suporta importants esforços promocionals dirigits sempre a facilitar la compra als seus clients en les millors condicions de preu i servei.

font: gvvm.es